Verloskunde

praktijkruimteStandaard bestaat de verloskundige zorg uit ongeveer 13 zwangerschapscontroles, het begeleiden van de bevalling en 4 kraambedbezoeken.

Volgens jouw wensen en behoeften kan hiervan worden afgeweken. Ik pas mijn begeleiding graag aan op wat jij nodig hebt.

Ik werk, waar nodig, samen met collega's, kraamverzorgenden, huisartsen, gynaecologen, kinderartsen, JGZ en andere disciplines in de geboortezorg. Verloskundige praktijk Odebaar is achterwacht voor de praktijk. Sporadisch neemt waarneemster Anne van Dellen waar.

Tijdens je eerste zwangerschapscontrole krijg je het praktijkboekje de 'Ooievaar' waarin informatie staat over de invulling en de bedoeling van de zwangerschapscontroles, over de bevalling en het kraambed. Bij de 'links' is eveneens informatie te vinden over de zwangerschap, de bevalling, borstvoeding, kraamzorgcentra en zwangerschapscursussen.

Ter voorbereiding op de voeding van je pasgeborene, krijg je bij ongeveer 24 weken zwangerschap het boekje mee: 'Borstvoeding en meer'.

Verloskundige zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering van je zorgverzekering. Ben je niet verzekerd, dan zal je zelf de kosten moeten voldoen. Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit bij prestatie- en tariefschikking verloskunde, zijn de tarieven te vinden. De betalingsvoorwaarden zijn statutair vastgelegd door onze beroepsgroep, de KNOV (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Verloskundigen). Op de website van de KNOV zijn de betalingsvoorwaarden te vinden.

Ik ben BIG geregistreerd, lid van de KNOV en van het kwaliteitsregister van de KNOV.