Visie

Hoge Veluwe, Ede
                              Hoge Veluwe, Ede

 

Op mijn diploma dat ik in 1986 kreeg, staat 'Vroedvrouw' . In de loop van de jaren is de naam 'vroedvrouw' veranderd in 'verloskundige' omdat er ook mannelijke collega's kwamen. Vroedvrouw betekent echter wijze vrouw: een vrouw die met haar ervaring en opgedane wijsheid jou helpt te vertrouwen in jouw lichaam, in het natuurlijke proces en haar kennis en wijsheid gebruikt om jou zo goed mogelijk te begeleiden. Ik voel mij steeds meer een vroedvrouw en wil ook als een vroedvrouw deze bijzondere levensprocessen van zwangerschap, bevalling, moederschap en borstvoeding begeleiden. Ik gebruik bewust het woord afstuderen niet omdat er nog zo immens veel te leren is na de diplomering, elke dag weer.

Ik bezit een ruime kennis van diverse baringshoudingen zoals verticaal baren (o.a. baarkruk), baren in water en omgaan met de baringskracht. Ik draag thuisbevallingen een warm hart toe omwille van alle positieve effecten.

Om zwangeren en gezinnen breder te kunnen begeleiden, vulde ik mijn diploma aan met het voltooien van de verloskundige echoscopie-opleiding in 2005 en in 2007 slaagde ik voor het lactatiekundig IBCLC-examen en de recertificering in 2017. IBCLC staat voor International Certified Lactation Consultant, dit is een borstvoedinsgspecialist.