Visie

nacontrole op de praktijk
     Een gezin op nacontrole 6 weken na de bevalling/geboorte

 

 

Op Tineke haar diploma uit 1986 staat 'Vroedvrouw' . In de loop van de jaren is de naam 'vroedvrouw' veranderd in 'verloskundige' omdat er ook mannelijke collega's kwamen. Vroedvrouw betekent echter wijze vrouw: een vrouw die met haar ervaring en opgedane wijsheid jou helpt te vertrouwen in jouw lichaam, in het natuurlijke proces en haar kennis en wijsheid gebruikt om jou zo goed mogelijk te begeleiden. Een vroedvrouw wil Tineke graag voor jou zijn.

In Ooievaar is uitstekende kennis van alle baringshoudingen en situaties zoals verticaal baren (o.a. baarkruk), baren in water en omgaan met de baringskracht. Thuisbevallingen worden uiteraard ondersteund omwille van alle positieve effecten.

Om zwangeren en gezinnen breder te kunnen begeleiden, schoolt Tineke regelmatig bij. Tineke is naast verloskundige ook verloskundige basisechoscopiste (2005) en lactatiekundige IBCLC (2007 en recertificering in 2017). Daardoor wordt de continuíteit in de begeleiding gegarandeerd.

IBCLC staat voor International Certified Lactation Consultant, dit is een borstvoedinsgspecialist geslaagd voor het internationaal examen.