Lactatiekunde

Visie

Ooievaar Ede staat voor een goede hechting met je baby en een optimale start met je borstvoedingsrelatie en borstvoeding; alsmede voor een kindvriendelijke voedingsrelatie met je baby, als geen borstvoeding zou worden gegeven. In Ooievaar Ede houden we ons aan de WHO-code.

Tineke is lid van het Regionaal Overleg Borstvoeding (ROB) Gelderse Vallei Ede, was bestuurslid van de NVL (Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen) en bestuurslid van Baby Friendly Nederland. Ze werkte mee aan de Multidisciplinaire Richtlijn Borstvoeding en het NVL-document tong-en-lipriemproblematiek-zuigelingen-2. 

Lactatiekundig consult

Ooievaar Ede biedt zowel begeleiding aan de gezinnen die reeds in de zwangerschap in Ooievaar Ede lopen als aan gezinnen die in de zwangerschap niet door Ooievaar Ede zijn begeleid; ook als je buiten Ede woont, ben je van harte welkom. De praktijk is, naast het hele scala aan borstvoedingsproblemen, gespecialiseerd in mond-motorische problemen bij baby's waaronder tong- en lipriemproblematiek. Belemmerende tong- en lipriemen worden in Ooievaar Ede zorgvuldig en deskundig behandeld (doorgeknipt).

Voor zwangeren die zijn begeleid door Ooievaar Ede is lactatiekundige zorg in het kraambed onderdeel van de verloskundige begeleiding van het kraambed; voor de lactatiekundige begeleiding tijdens het kraambed worden geen extra kosten in rekening gebracht.

borstvoeding

Openingstijden

Ieder dag van 9:00 tot 17:30 (in het weekend beperktere mogelijkheden)

Werkwijze lactatiekundig consult

Na aanmelding, telefonisch of per email, wordt een afspraak gemaakt voor een thuisconsult of een consult op de praktijk. Bij aanvang van het consult wordt een intake gedaan waarbij alle gegevens die van belang zijn voor de begeleiding, worden doorgesproken. Vervolgens wordt de hulpvraag helder gemaakt en gaan we aan de slag. Je krijgt begeleiding, tips, eventueel een stappenplan en adviezen. Er krijgt informatie op papier. Er zal je worden gevraagd om een terugkoppeling en evaluatie van de begeleiding.

Tarieven en duur van een consult

- een lactatiekundige consult duurt gemiddeld 1 tot 1,5 uur en kost 130 euro (excl. 0,30 euro kilometervergoeding); 

- een langer consult van 1,5 tot 2 uur kost 145 euro (excl. 0,30 euro kilometervergoeding);

- een vervolgconsult van 45 minuten tot 1 uur: 90 euro

- een prenataal consult van 30 minuten kost 60 euro; 

- een telefonisch consult van gemiddeld 15 minuten kost 30 euro;

- een e-mailconsult kost 30 euro.

Betalingsvoorwaarden: het bedrag kan aansluitend aan het consult contant worden gedaan of kan worden overgeboekt binnen 14 dagen na het consult. Bij niet tijdig betalen wordt bij de tweede herinnering 12,50 euro extra in rekening gebracht. Als hierop geen betaling plaatsvindt, worden de gegevens doorgegeven aan de deurwaarder. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de cliënt.

Vergoeding

Een lactatiekundige consult wordt alleen vanuit aanvullende zorgverzekeringspakketten vergoed. Je kunt hiervoor je polis nakijken. Tineke is lid van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) met lidmaatschapsnummer 40108 en de lactatiekundige praktijk heeft AGB code 90091066.

Vergoeding lactatiekundige zorg 2024

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden NVL lactatiekundige zorg