Lactatiekunde

De Ooievaar biedt ook begeleiding aan gezinnen die in de zwangerschap niet door de Ooievaar Ede zijn begeleid; ook als je buiten Ede woont, ben je van harte welkom. De praktijk is, naast het hele scala aan borstvoedingsproblemen, gespecialiseerd in mond-motorische problemen bij baby's waaronder tong- en lipriemproblemen. Belemmerende tong- en lipriemen worden in de Ooievaar zorgvuldig en deskundig behandeld (doorgeknipt). Voor zwangeren die zijn begeleid door de Ooievaar, is lactatiekundige zorg in het kraambed onderdeel van de verloskundige begeleiding van het kraambed; voor de lactatiekundige begeleiding worden geen extra kosten in rekening gebracht. De Ooievaar staat voor een goede start van de borstvoeding en de borstvoedingsrelatie alsmede voor een kindvriendelijke voedingsrelatie met de baby, als geen borstvoeding wordt gegeven.

Ik werkte mee aan de Multidisciplinaire Richtlijn Borstvoeding en het NVL-document tong-en-lipriemproblematiek-zuigelingen-2

borstvoeding

Tarieven en duur van een consult:

- een lactatiekundige consult duurt gemiddeld 1 tot 1,5 uur en kost 120 euro (excl. 0,30 euro km-vergoeding); 

- een langer consult van 1,5 tot 2 uur kost 135 euro (excl. 0,30 euro km-vergoeding);

- een prenataal consult kost 50 euro; 

- een telefonisch consult van gemiddeld 15 minuten kost 25 euro;

- een e-mailconsult kost 15 euro.

 

Een lactatiekundige consult wordt alleen vanuit aanvullende zorgverzekeringspakketten vergoed. Je kunt hiervoor je polis nakijken.

Vergoeding van lactatiekundige zorg uit aanvullende verzekeringen 2019

Algemene voorwaarden NVL lactatiekundige zorg

Betalingsvoorwaarden: het bedrag kan aansluitend aan het consult worden gepind of overgeboekt binnen 14 dagen na het consult. Bij niet tijdig betalen wordt bij de tweede herinnering 12,50 euro extra in rekening gebracht. Als hierop geen betaling plaatsvindt, worden de gegevens doorgegeven aan de deurwaarder. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de cliënt.

Ik ben lid van de NVL (Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen).