Info

Informatie over zwangerschap, prenatale diagnostiek, bevalling, kraambed, borstvoeding, regelgeving en meer

Een veelheid aan informatie is te vinden bij de 'links'.

 

Informatie avonden over baren, ouderschap, hechting en borstvoeding voor zwangeren en partners

Maandag 22 maart 2021 (deel 1) en 29 maart 2021 (deel 2) van 19:00-21:15 online via Teams

 

Klachten

Mocht je niet tevreden zijn over je begeleiding dan hoop ik dat je dit kenbaar maakt en hierover met mij in gesprek wilt gaan. Mochten we er niet uitkomen dan kan de klachtenfunctionaris van het CBKZ (centraal bureau klachtenmanagement in de zorg) helpen om een klacht in te dienen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk, vertrouwelijk en onpartijdig. Via de KNOV ben ik aangesloten bij de Geschilleninstantie Verloskunde en via de NVL (Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen) bij hun klachtencommissie.

Privacy en persoonsgegevens

Jouw medische en administratieve gegevens worden vastgelegd en digitaal opgeslagen. Deze gegevens heb ik nodig om goede zorg te kunnen verlenen. Als je door mij begeleid wilt worden, ga ik er vanuit dat je akkoord bent met de opslag en verwerking. Voor het uitgebreide privacyprotocol van de NVL: privacyprotocol NVL

Hoe wordt er met jouw gegevens omgegaan?

  • Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruik ik om goede zorg te kunnen verlenen.
  • Jouw gegevens worden alleen doorgegeven aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Als hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, dan vraag ik dat vooraf aan jou.
  • Jouw gegevens worden verwerkt op basis van de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)
  • Als je vindt dat de gegevens die we van jou hebben opgeslagen niet correct zijn, mag je schriftelijk vragen deze gegevens aan te passen.
  • Je kunt vragen om jouw persoonsgegevens te wissen. Als je vraagt dit te doen, kan het zijn dat de verleende zorg niet meer helemaal verantwoord is door een gebrek aan informatie. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Jouw gegevens worden niet langer dan de vereiste 15 jaar verwerkt. Dit geldt ook voor gegevens die wij via derden hebben ontvangen.
  • Je kunt bezwaar maken tegen de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt.
  • Je krijgt bericht als er iets mis is gegaan met jouw persoonsgegevens.
  • Op de website van de KNOV en de NVL is uitgebreide info te vinden over de privacy en het verwerken van de persoonsgegevens.

Waarneming

Waarneemster Anne van Dellen neemt sporadisch voor Ooievaar Ede waar. Zij is een ervaren verloskundige met een gelijkaardige visie.

Anne van Dellen
Tineke De Backer & Anne van Dellen