Echoscopie

echoscopieEchoscopie in Ooievaar Ede

Ooievaar Ede beschikt over een echo-apparaat en echosbevoegdheid. 

Er zijn standaard echo's en specifiek medische echo's. 

Tussen 10 en 12 weken zwangerschap (gerekend vanaf de eerste dag van je laatste menstruatie) is de beste periode om de termijn betrouwbare manier vast te stellen.

Rond 35-36 weken zwangerschap kan een liggingsecho uitkomst bieden als er wordt getwijfeld aan de ligging van je baby.

Heb je vaginaal bloedverlies en ben je erg onzeker in de beginperiode, dan kan een vitaliteitsecho worden gemaakt.

Als er wordt getwijfeld of een baby goed groeit of kreeg je eerder een kindje dat erg klein was, dan zullen groei-echo's worden aangeraden.

Gespecialiseerde echo's Prenatale screening (PNS)

Als je hiervoor kiest, wordt de 13-wekenecho tussen  12+3 en 14+3 gemaakt bij eerstelijnsechocentrum FARA (zie kopje Links); voor een verwijzing wordt gezorgd.

Tussen 19 en 22 weken zwangerschap kun je kiezen voor een SEO (structureel echoscopisch Onderzoek), dit is de 20 weken echo. Deze wordt bij FARA of in het ziekenhuis gemaakt ; voor een verwijzing wordt gezorgd.

PS Het bloedonderzoek voor de prenatale screening NIPT (chromosomenonderzoek ongeborene) kan vanaf 10 weken worden gedaan. Indien je dit onderzoek wenst, krijg je een aanvraagformulier mee waarmee de bloedafname kan worden gedaan.

Kosten

De kosten voor alle bovenstaande echo's worden vergoed door je zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering.

Tineke is lid van BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland).